การบันทึกข้อมูลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

การบันทึกข้อมูลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 (ข้อมูลเป็นไฟล์ RAR ให้ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ก่อนนะคะ) ประกอบด้วย 1. คำอิบายการบันทึกข้อมูลข้อมูลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 2. แบบบันทึกข้อมูลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต (กรณี ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป) ใช้เก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 3. แบบบันทึกข้อมูลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต (กรณี ผู้ป่วยจิตเวชนิติจิตเวช) ใช้เก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 4. ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและประเมินอาการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต (กรณีผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและกรณีผู้ป่วยจิตเวชนิติจิตเวช) ประจำปีงบประมาณ 2562