ค้นหา :    

  

วันที่
เรื่องที่ถาม
ตอบ
อ่าน
[18/11/2020]   ช่อง วัน/เดือน/ปี เกิด ใส่เป็น คศ.1991 (ซึ่งต้องเปลี่ยนเป็น พ.ศ. 2534) - สุภรัตน์ วิเวก
[15/11/2020]   ลืมใส่ตำแหน่ง - ศรีสุดา มิ่งคำ
[9/11/2020]   สมัครสมาชิกใหม่ลงข้อมูลไม่ได้ค่ะ error - นางฟารีดา ยีแล่หมัน
14 
[6/11/2020]   การลงทะเบียนสมัคร - ฆอร์ซานะ
22 
[5/11/2020]   ลืมUser name กับ password - ณัฐนันท์ ธาติ
29 
[1/11/2020]   ไม่สามารถกลับไกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกได้ - สากีนะฮื
27 
[28/10/2020]   คลิกพิมพ์ใบสมัครไม่ได้ - อรุณฤดี
27 
[24/10/2020]   ขึ้นสถานะเป็น สมาชิกเครือข่าย แต่ยังไม่ได้บัตร ครับ ต้องทำอย่างไร - ศริตวรรธน์
21 
[20/10/2020]   เคยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกและสมัครทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สุขภาพจิตแต่เช็คในเวปพบว่าไม่มีข้อมูล - กัญญาณัฐ โอชำรัมย์
31 
[20/10/2020]   ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ - ซูไฮลา เจ๊ะมะ
27 
[19/10/2020]   แก้ไขข้อมูลค่ะ - อาทิตยา
38 
[15/10/2020]   เข้าไม่ได้ - วาสนา นามเหลา
32 
[15/10/2020]   ต้องการเพิ่มข้อมูลปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - ศรีสุดา บุญญาหาร
39 
[6/10/2020]   สมัครแล้วไม่ได้พริ้นใบสมัคร จะทำยังไงถึงจะพริ้นได้คะ - นิตยา
57 
[6/10/2020]   ต้องการแก้ไขข้อมูลอัพเดตข้อมูลเดิมค่ะ - อลิสา บุญเรืองพเนา
43 
[30/9/2020]   การแก้ไขข้อมูล - ณัฐพัชร์ แสนละเอียด
68 
[5/8/2020]   การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย - อารีย์
99 
[21/6/2020]   ส่งขอมูลที่ต้องการให้คุณเกรียงศักดิ์แก้ไขให้ไปในเมลแล้วนะคะ - นางสุรางค์ โกมารกุล ณ นคร
130 
[19/6/2020]   การแก้ไขข้อมูลการสมัครเนื่องจากลงข้อมูลผิดต้องการแก้ไทำอย่างไร - กาญจา
125 
[19/6/2020]   ใส่ตำแหน่งแล้วระบบไม่ขึ้นให้คะ - พัชรี บุญชูยิ้มแย้ม
124 

ทั้งหมด : 39 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2